De Woldberg fokkerij van de fam Morren is een al meer dan 45 jaren bestaande, bekende fokkerij van welsh sectie b pony's. Wie Woldberg's zegt, zegt Arkelshof's Sunlight (1965-1998). Alle aanwezige merries gaan dan ook één of meerdere malen terug op hem.
De eerste B merrie werd in de begin jaren 60 aangeschaft, Elphick's Rimple, een dochter van Solway Master Bronze. Van haar werd later de hengst Woldberg's Otto (v. Arkelshof's Sunlight) goed gekeurd.
Lijnenteelt is de succesformule achter de Woldberg's pony's. Achter in de stamboom voeren  alle pony's meerdere malen het bloed van Solway Master Bronze.

Chris Morren met Arkelhofs Sunlight links en Woldbergs Tonie rechts